Kontakt

Styret

Leder: Torunn Ramsli
Nestleder: Lisbeth Hunseide Isaksen
Kasserer: Sara Gjengstø
Sekretær: Robin Myrlund
Styremedlem: Kim Lang

Ta kontakt med leder Torunn Ramsli på telefon 95802607, eller send oss en e-post.

Vedtekter for Ullensaker Korforening