Kontakt

Styret

Leder: Robin Myrlund
Nestleder: Lisbeth Hunseide Isaksen
Kasserer: Sara Gjengstø
Sekretær: Audun Uleberg
Styremedlem: Kim Lang

Ta kontakt med leder Robin Myrlund på telefon 932 26 896, eller send oss en e-post.

Vedtekter for Ullensaker Korforening