Kontakt

Styret

Leder: Robin Myrlund
Nestleder: Jostein Skjefstad
Kasserer: Sara Gjengstø
Sekretær: Knut Tørum
Styremedlem: Lisbeth Hundeide Isaksen

Ta kontakt med leder Robin Myrlund på telefon 932 26 896, eller send oss en e-post.

COVID 19: Koret har på bakgrunn av smittevernsituasjonen i kommunen midlertidig pause fra korøvelser.  Vi følger situasjonen fremover og vil gjenoppta øving så snart som dette lar seg gjøre. Informasjon om oppstart igjen legges ut her.

Vedtekter for Ullensaker Korforening