Kontakt

Styret

Leder: Ingrid Skjæggestad Jacobsen
Nestleder: Herta Solberg
Kasserer: Kari Stigum
Styremedlem: Jan Ytrehorn
Styremedlem: Anette Ottesen-Næss Eliassen

Ta gjerne kontakt med leder Ingrid Skjæggestad Jacobsen på telefon 993 02316, eller send oss en e-post.

Vedtekter for Ullensaker Korforening