Kontakt

Styret

Leder: Lisbeth Hundeide Isaksen
Nestleder: Jostein Skjefstad
Kasserer: Ellen Dieserud
Sekretær: Knut Tørum
Styremedlem: Arnfinn Grubben

Ta kontakt med leder Lisbeth Hundeide Isaksen på telefon 913 89 812, eller send oss en e-post.

COVID 19: Koret har på bakgrunn av smittevernsituasjonen i kommunen midlertidig pause fra korøvelser.  Vi følger situasjonen fremover og vil gjenoppta øving så snart som dette lar seg gjøre. Informasjon om oppstart igjen legges ut her.

Vedtekter for Ullensaker Korforening